Focs de Blanes

dibuix dels focs

Blanes ajorna pel 2022 la celebració del 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici per la COVID-19

INSTAGRAM #focsdeblanes TWITTER #focsdeblanes
visualitza a web (Adobe Flash req.)

Ajuntament de Blanes

Android

Inici

Instruccions - Català

Crea un icona amb el botó menú del teu Android i seleccionant afegir accés directe a inici/escriptori

Instruciones - Castellano

Instala esta webapp en tu mòbil: pulsa el botón menú de tu Android y seleciona Añadir acceso directo a inicio/escritorio

Instructions - English

Install this webapp on your mobile: press the menu button on your Android and selects Add shortcut to home/desktop

Ajuntament de Blanes