Focs de Blanes

dibuix dels focs

50è CONCURS INTERNACIONAL DE FOCS D'ARTIFICI

Trofeu Vila de Blanes

- del 22 al 26 de juliol de 2022 -

INSTAGRAM #focsdeblanes TWITTER #focsdeblanes

Poster dels focs 2022

Cartell edició 2022

Ajuntament de Blanes ©2022

Android

Inici

Instruccions - Català

Crea un icona amb el botó menú del teu Android i seleccionant afegir accés directe a inici/escriptori

Instruciones - Castellano

Instala esta webapp en tu mòbil: pulsa el botón menú de tu Android y seleciona Añadir acceso directo a inicio/escritorio

Instructions - English

Install this webapp on your mobile: press the menu button on your Android and selects Add shortcut to home/desktop

Ajuntament de Blanes